XnView(图片浏览)家庭版下载 附上企业无限制版

XnView(图片浏览)家庭版是一个图像浏览器,此软件功能非常多,各种类型的文件图片都可以打开(比如说ping、jpeg、targa、tiff、gif、bmp等),此软件已经完全免费,不需要注册即可使用,以下有很多版本,欢迎大家下载。

XnView(图片浏览)家庭版下载

下载地址

XnView现已经对个人完全免费了,要不要注册都没有限制的功能

XnView MP v0.98.1 x32/x64 完整增强版 [2021/01/21]

绿色版32位 https://download.xnview.com/XnViewMP-win.zip

绿色版64位 https://download.xnview.com/XnViewMP-win-x64.zip

安装版32位 https://download.xnview.com/XnViewMP-win.exe

安装版64位 https://download.xnview.com/XnViewMP-win-x64.exe

XnView v2.49.5 Standard / Extended 标准版 | 完整版 [2021/02/01]

标准版绿色版 http://download.xnview.com/XnView-win.zip

标准版安装版 http://download.xnview.com/XnView-win.exe

完整版绿色版 http://download3.xnview.com/XnView-win-full.zip

完整版安装版 http://download3.xnview.com/XnView-win-full.exe

XnView Shell Extension v4.1.2 右键预览图片扩展版 [2020/08/28]

绿色版32位 http://download.xnview.com/XnShellEx.zip

安装版32位 http://download.xnview.com/XnShellEx.exe

绿色版64位 http://download.xnview.com/XnShellEx64.zip

安装版64位 http://download.xnview.com/XnShellEx64.exe

赞(0)
如有侵权请联系我,未经允许不得转载:119下载站 » XnView(图片浏览)家庭版下载

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址